توالت فرنگی

توالت فرنگی نوع جدیدی از توالت است که استفاده از آن در مقابل توالت های شرقی راحت تر میباشد. این نوع توالت دارای اندازه های مختلف ( 60 - 70 ) و تخلیه های متفاوت میباشد مانند تخلیه واش داون ، سه شوت ، واتر جت و.... . نوع لعاب توالت فرنگی های گلسار بسیار مطلوب است به طوری که جرم به سختی بر روی آن رسوب کرده و بسیار راحت رسوب روی آن تمیز میشود.